Liên hệ

 > Liên hệ

HỌC VIỆN NGÔN NGỮ VĂN HÓA

5-5 Sanban-cho, phường Nagata, thành phố Kobe, Hyogo, Nhật Bản 653-0011

int-cul@mte.biglobe.ne.jp   |   ĐT:  (078) 576-6129   |   Số fax:  (078) 576-6107

Cảm ơn bạn đã gửi!