Trang chủ > Khóa học > Khóa học dài hạn

Khóa học dài hạn

1/10

Chúng tôi mong muốn cung cấp cho sinh viên những khả năng toàn diện cần thiết để được nhận vào giáo dục đại học hoặc tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản.

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Thời gian : 1-2 năm

Thời gian nhập học sẽ vào tháng Tư, tháng Bảy, tháng Mười và tháng Một.

Giờ học : Thứ Hai-Thứ Sáu 09:00 - 12:20 hoặc 13:20 - 16:40

Yêu cầu Visa sinh viên

Chi tiết

Khóa học dự bị đại học

Khóa học này được cung cấp để cho phép sinh viên học tiếp lên các trường sau đại học của các trường đại học Nhật Bản.

 

Thời gian nhập học sẽ vào tháng Tư, tháng Bảy, tháng Mười và tháng Một hàng năm.

Thời gian học sẽ là 2 năm, 1 năm 9 tháng, 1 năm 6 tháng hoặc 1 năm 3 tháng tùy theo thời gian nhập học, tương ứng.

 

Thông qua sự trợ giúp của các giáo viên giàu kinh nghiệm, khoảng 20% sinh viên của chúng tôi, những người cân nhắc việc nhập học vào giáo dục đại học! Chúng tôi cũng giúp sinh viên viết Đề xuất nghiên cứu và lý do chọn trường đó, và cả cách thực hiện các biện pháp cho phỏng vấn cá nhân.

 

Các lớp học được chia theo các mục tiêu của N1 ~ N5 của JLPT (Bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật).

university.png

Khóa dự bị đại học

Khóa học này được cung cấp để cho phép sinh viên học thêm tại các cơ sở giáo dục đại học của Nhật Bản.

Thời gian nhập học sẽ vào tháng Tư, tháng Bảy, tháng Mười và tháng Một hàng năm.

Thời gian học sẽ là 2 năm, 1 năm 9 tháng, 1 năm 6 tháng hoặc 1 năm 3 tháng tùy theo thời gian nhập học, tương ứng.

 

Chúng tôi giúp sinh viên vượt qua JLPT (Kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Nhật) và EJU (Kỳ thi tuyển sinh đại học Nhật Bản dành cho sinh viên quốc tế) thành công.

 

Các lớp học được chia theo mục tiêu N1 ~ N5 của JLPT.

Khóa học đại học Ryutsu Kagaku

  • Lớp học này dành cho các sinh viên nhập học vào ĐHĐN (Đại học Khoa học Tiếp thị và Phân phối). Sau khi tốt nghiệp ILA, sinh viên có thể nhập học vào UMD mà không cần kiểm tra giấy và được giảm giá đặc biệt. Học phí sẽ được giảm 50% trong 4 năm.

* Có một số điều kiện để tiếp tục giảm giá, vui lòng liên hệ với UMDS.

  • Yêu cầu đầu vào:

  1. Học viên phải đạt trình độ tiếng Nhật N2 trong quá trình học tiếng Nhật tại ILA hoặc có điểm của bài thi EJU trên 210 điểm.

  2. Học sinh phải duy trì tỷ lệ chuyên cần trên 90% trong suốt quá trình Học tại ILA.

Khóa học kinh doanh

Khóa học này được cung cấp cho các sinh viên nhằm mục đích tìm kiếm công việc tại các công ty Nhật Bản trong tương lai trong và ngoài Nhật Bản. Họ sẽ học và sử dụng không chỉ các cách diễn đạt danh dự bằng tiếng Nhật mà còn học cách cư xử và trang phục cần thiết cho doanh nghiệp. Hơn nữa, sinh viên sẽ đến công ty thực tế để có được kỹ năng kinh doanh như các hoạt động ngoại khóa.

 

Các sinh viên học kiến thức về cách viết sơ yếu lý lịch tiếng Nhật, thư thương mại, định dạng tài liệu và chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếng Nhật doanh nghiệp (BJT) cũng như cách giải quyết cuộc hội thoại kinh doanh trong các tình huống khác nhau.

Lệ phí