Các khóa học

 > Trường học của chúng tôi

Các khóa học dài hạn

Chúng tôi mong muốn cung cấp cho sinh viên những khả năng toàn diện cần thiết để nhập học vào bậc học cao hơn hoặc tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản.

IMG_0593-thumbnail.jpg
14054142_1835874459977384_2675827454586723479_n.jpg
Các khóa học ngắn hạn

Tốt nhất cho những sinh viên có hy vọng đi du học trong kỳ nghỉ dài. Ngoài ra đối với những sinh viên sống ở Nhật Bản, v.v.  Bạn có thể đăng ký bất cứ lúc nào!

Các khóa học tư nhân

Các khóa học này dành cho những người sống ở Nhật Bản hoặc đến Nhật Bản không phải để học tiếng Nhật, chẳng hạn như thị thực tạm thời hoặc thị thực kỳ nghỉ làm việc.  Thời gian buổi học sẽ được sắp xếp theo yêu cầu của bạn.

Private Lesson