top of page

Các khóa học ngắn hạn

 > Các khóa học > Các khóa học ngắn hạn

      Tốt nhất cho những sinh viên có hy vọng đi du học trong kỳ nghỉ dài. Ngoài ra, đối với những sinh viên sống tại Nhật Bản, v.v. Bạn có thể đăng ký học bất cứ lúc nào!

Thời lượng : 2 tuần, 1 tháng - 3 tháng (Nhập học quanh năm)

Kỳ nhập học:  Nhập học có sẵn quanh năm!

Lịch học:  Thứ Hai - Thứ Sáu (trừ các ngày lễ quốc gia)  09:00 - 12:20 hoặc  13:20 - 16:40

**  Không cần Visa sinh viên (tối đa 90 ngày) **

Thông tin chi tiết

Khóa học ngắn hạn tổng quát

Khóa học này cung cấp cho sinh viên kỹ năng tiếng Nhật, các nền văn hóa và kinh nghiệm Nhật Bản trong thời gian ngắn hạn ở Nhật Bản. Nhập học có sẵn quanh năm. Thời gian học trong vòng 3 tháng.

Khóa học về Văn hóa & Nhật Bản

Các khóa học này sẽ được tổ chức lần lượt vào tháng 4, tháng 7, tháng 8 và tháng 1. Đây là lựa chọn tốt nhất cho những sinh viên muốn đi du học Nhật Bản trong các kỳ nghỉ dài và muốn trải nghiệm văn hóa đồng thời.

Học tập vào buổi sáng và các hoạt động sẽ diễn ra vào buổi chiều. Các chuyến du ngoạn sẽ được  Kyoto, Osaka hoặc Nara.

Học phí và lệ phí

Khóa học ngắn hạn tổng quát

Tài liệu chi tiết về phí:

Khóa học về Văn hóa & Nhật Bản

Khóa học mùa xuân

(Tháng tư)

 • Học phí: ¥ 30.250

 • Phí hoạt động: ¥ 55,000

Tổng : 85,250 yên

Khóa học hè

(Tháng 7 hoặc tháng 8)

 • Học phí: ¥ 60.500

 • Phí ký túc xá:

  • Phòng đơn: ¥ 113.500

  • Phòng đôi: ¥ 71.500

  • Phòng ba: ¥ 60.000

 • Phí hoạt động:¥ 55.000

Tổng cộng : _ ¥ 229.000

_ ¥ 187.000

_ ¥ 175.500

Khóa học mùa đông

(Tháng 1)

 • Học phí: ¥ 60.500

 • Phí ký túc xá:

  • Phòng đơn: ¥ 113.500

  • Phòng đôi: ¥ 71.500

  • Phòng ba: ¥ 60.000

 • Phí hoạt động: ¥ 55.000

Tổng cộng : _ ¥ 229.000

_ ¥ 187.000

_¥ 175.500

1 tháng

 • Ghi danh: ¥ 11,000

 • Học phí: 49.500 yên

 • Phí văn bản: Chi phí thực tế

Tổng : ¥ 60.500 + Phí nhắn tin

2 tháng

 • Tuyển sinh: ¥ 22.000

 • Học phí: ¥ 99.000

 • Phí văn bản: Chi phí thực tế

Tổng cộng :¥121.000 + Phí văn bản

3 tháng

 • Tuyển sinh: 33.000

 • Học phí: ¥ 148.500

 • Phí văn bản: Chi phí thực tế

Tổng cộng : ¥181.500 + Phí văn bản

bottom of page